Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
p.v. inspection report In an insurance context. Abbreviation for: process-verbaal
parkeerrol list of temporarily discontinued cases
participant group undertaking
partijnotaris notary acting on behalf of... Steeds vaker is er sprake van een zogenaamde partijnotaris. Dit is een notaris die niet de normale onafhankelijke en onpartijdige rol heeft maar de belangen van één partij dient. Deze notaris staat dus maar één van de betrokken partijen bij in een traject. In zo’n situatie is de notaris niet meer onafhankelijk en ligt de nadruk op het dienen van de belangen van één partij en is er sprake van een partijnotaris.
partner- en wezenpensioen surviving dependants’ pension Context: insurance
penningen insurance pay-outs
pensioen: aanvullend pensioen top-up pension Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.
pensioengerechtigde salaris pensionable salary The part of an employee's salary that is taken into account when calculating pension contributions. This might exclude annual bonuses or other special payments.
percelen lots Context: tendering
percentage omzetverlies percentage decrease for turnover
periode verl. (periode verloning) period to which pay relates
petitum relief sought The 'petitum' is the description of the claim that appears in the court document, basically what the claimant is requesting from the court.
petitum relief sought Een memorie bestaat uit achtereenvolgens een kop, een lichaamcorpus en een conclusie. Het petitum is de omschrijving van de vordering in de conclusie van de memorie.
plaats van arbitrage seat of arbitration
plaatsvervangend rechter substitute judge
plaatsvervanger deputy
pleeidoi oral pleadings bundle
pleidooi bundle
pleitaantekeningen written notes for use during oral pleadings
pleitaantekeningen written pleading notes
pleitnota written notes for use during oral pleadings
pp. parties
prejudiciële vraag preliminary question
premie AOP occupational disability pension contribution Wat is premie AP / AOP? AP en AOP zijn afkortingen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. U bouwt arbeidsongeschiktheidspensioen op bij het pensioenfonds van uw werkgever. De premie hiervoor wordt ingehouden op uw salaris. Op uw loonstrook wordt dit aangeduid met ‘premie AOP’ of ‘premie AP’.
premie NP surviving dependants insurance contribution Pensioenpremie OP/NP Dit zijn twee afkortingen die je op jouw loonstrook kunt terugvinden. Ze betekenen: premie voor het ouderdomspensioen en premie voor het nabestaandenpensioen.
prestatie performance
prestaties contractual obligations
prestatieverklaring declaration of Performance
prijs preference De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud voor het verlijden van de akte tijdig te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Translation: The person appearing declared that his preference was for the full contents not to be read out, that he had taken note of the contents of the public instrument in good time before execution and that he agreed to the contents thereof.
primair primarily
principaal appel main appeal; appel Often possible to just use 'appeal' because by definition this is the main appeal, as opposed to the cross-appeal.
principaal appel in conventie appeal; main appeal The 'in conventie' refers to this being the appeal that is registered first, as opposed to the cross-appeal registered secondly in response (in reconventie).
procedure proceedings The word procedure is a false friend in Dutch legal terminology and should be translated as ‘proceedings’ (in the plural). Procedure relates to any type of proceedings, e.g. tribunal proceedings, appeal proceedings, etc.).
procedure aanspannen to initiate proceedings; to issue proceedings
proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk official record of an offence In the Belgian judicial system, a procès-verbal is an official record of an offence which is drawn up in preparation of prosecution (Eurojustice 2004).
proceshandeling dealing with a case
process-verbaal inspection report In an insurance report, the brief report written on-site immediately after an expert visit into the causes of a claim. The abbreviated form is: p.v.
processtukken court submissions
proeftijdontslag dismissal during the probationary period

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.