Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
aanbestedende overheid contracting authority
berijdersverklaring authorised driver declaration

Een berijdersverklaring is een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waarin staat dat u de vaste bestuurder van deze auto bent.

aanbesteder contracting authority
aanbod bid; offer

In procurement proceedings, the words ‘bid’ and ‘offer’ both occur as synonyms.

aandeelhouder shareholder
aangevoerde klachten complaints raised on appeal
aangezien given
aannemelijk make a reasonable case
aannemer contractor
aansprakelijkheid verzekering bedrijf business liability insurance; corporate business insurance

Abbreviation: a.v.b.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.