Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
jaarurennorm annual number of hours
jaarrente insured sum

Het verzekerde bedrag – ook wel jaarrente genoemd – van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het bedrag waarop uw eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering zal worden gebaseerd.

jeugdrechtbank juvenile court

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.