Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
jaarln bijz.bel. (jaarloon bijzondere beloningen) taxable pay from previous calendar year Het jaarloon bijzondere beloningen (ook wel afgekort tot jaarln bijz.bel.) is het heffingsloon van het vorige kalenderjaar. Op basis van dit bedrag wordt het percentage loonheffing bijzonder tarief bepaald. Bij nieuwe werknemers wordt het loon loonheffing omgerekend naar jaarbasis. Het percentage loonheffing bijzonder tarief is van toepassing op alle bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en overwerk.
jaarrente insured sum Het verzekerde bedrag - ook wel jaarrente genoemd - van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het bedrag waarop uw eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering zal worden gebaseerd.
jaarurennorm annual number of hours
jeugdrechtbank juvenile court

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.