Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
kapitaalverzekering endowment policy

Een kapitaalverzekering is een vorm van levensverzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen datum het verzekerde bedrag uitkeert. Meestal wordt hierbij gedurende de hele looptijd of het eerste deel daarvan periodiek premie betaald.
An endowment policy is a life insurance contract designed to pay a lump sum after a specific term (on its ‘maturity’) or on death.

kamer van koophandel en fabrieken chamber of commerce and industry
kandidaat-gerechtsdeurwaarder candidate civil-law notary

Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder is, na het afronden van zijn opleiding voor het eerste jaar werkzaam in de praktijk. Stagiairs, die in het kader van hun opleidingsstage, ambtshandelingen verrichten, worden ook kandidaat-gerechtsdeurwaarder genoemd. Na het eerste jaar werken in de praktijk, wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder. De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten.

kandidaat-notaris candidate civil-law notary; junior civil-law notary

Important to call the notary a ‘civil-law’ notary.

kantongerecht cantonal court
kapitaal bij overlijden death benefit

capital sum payable on the death of the insured

kinderbijslag child benefit
koninklijk besluit Royal Decree
koopovereenkomst purchase agreement
kortgeding summary proceedings; interlocutory proceedings; interim proceedings; preliminary relief proceedings

In The Netherlands, summary or interlocutory proceedings are proceedings that are dealt with in simplified form, where a party needs a court ruling quickly due to the urgency of the matter.

kortlopende schulden current liabilities
kortlopende schulden short-term debts
kostenveroordeling cost order

Costs orders (or orders as to costs) refer to costs incurred by one party to pay the other party’s legal costs. This is determined by applying the court scale for fees and disbursements.

kruisjescontract contract with clause options
kwaliteitsrekening (notarial) escrow account
kwijting release; acceptance form; settlement agreement; form of acceptance

In an insurance context.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.