Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
besloten vennootschap met gewone structuur limited liability company with regular Articles of Association

Wat is nu het verschil tussen een flex bv en een gewone bv? Wees gerust, in Nederland is er nog altijd maar één besloten vennootschap. Het verschil heeft te maken met de statuten, die door versoepelde wetgeving aan minder plichten hoeven te voldoen.

bezwaarschrift notice of challenge

Use the word ‘challenge’ in relation to when a disputed decision is sent back to the original body to review its own decision. If the decision is brought before a court, this is an ‘appeal’.

aanbestedende overheid contracting authority
aanbod bid; offer

In procurement proceedings, the words ‘bid’ and ‘offer’ both occur as synonyms.

aandeelhouder shareholder
aangevoerde klachten complaints raised on appeal
aangezien given
aannemelijk make a reasonable case
aansprakelijkheid verzekering bedrijf business liability insurance; corporate business insurance

Abbreviation: a.v.b.

aanhangig pending

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.