Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
immateriële schade financial losses
in confesso tussen partijen undisputed between the parties
in onderzoek being investigated
in prima in the first instance; in the lower court
in vrijwaring oproepen to bring in a third party; to implead a person
inbouw fitting
inbreuk breach; infringement; violation
incident procedural matter

Een door de procederende partijen in een gerechtelijke procedure ingediende uiteenzetting van hun standpunten in een incident.
Een incident is een soort van procedure in een procedure, waarin bijv. eerst de vraag beantwoord dient te worden of de rechter in kwestie wel bevoegd is (application to decline jurisdiction; challenge to court jurisdiction; motion for lack of jurisdiction) of waarin een van de partijen de rechter vraagt om een andere partij in vrijwaring op te reopen (to implead).
Nadat de partijen in het incident hun conclusies hebben ingediend wordt eerst door de rechter een beslissing genomen voordat de oorspronkelijke procedure weer gaat lopen.

incidenteel appel cross-appeal

A cross-appeal is when a party to proceedings appeals against a lower decision, but the other party has already registered an appeal.

incidenteel appellant cross-appellant

A cross-appeal is a request filed by an appellee requesting that a higher court review a decision made by a lower court. The difference between an appeal and a cross-appeal is essentially arbitrary and dependent only on who filed the request for a higher court’s review first. The first party to file is called the petitioner or appellant, and its request for review is an appeal. If an opposing party (called the respondent or appellee) also wishes to request review of a lower court’s decision, that request is called a cross-appeal.

incidenteel verzoeker cross-appellant
incidentele conclusie motion regarding choice of forum and stay of proceedings
incidentele conclusie houdende verzoeken tot verwijzing en aanhouding procedure submission in the procedural stage regarding choice of forum, containing applications for referral and adjournment of the proceedings
incidentele conclusie tot onbevoegdheid application challenging jurisdiction

application challenging jurisdiction (3,230 results); application disputing jurisdiction (34 results); application to decline jurisdiction (30 results); request challenging jurisdiction (4 results)

ingebrekestelling formally notified of being liable
inhaalrustdagen days off in lieu
inhoud contents

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.Translation: The contents of the public instrument have been handed over and explained.

inschrijver tenderer
instantie court

The word instantie could be translated as ‘instance’ as in ‘court of first instance’ (eerste instatie) or the court of second instance.

in conventie regarding the main claim
in de zin van artikel ## within the meaning of article ##
incidenteel verweerder cross-respondent; respondent to the cross-appeal
incidentele conclusie motion to dismiss for lack of jurisdiction

Een door de procederende partijen in een gerechtelijke procedure ingediende uiteenzetting van hun standpunten in een incident. Een incident is een soort van procedure in een procedure, waarin bijv. eerst de vraag beantwoord dient te worden of de rechter in kwestie wel bevoegd is of waarin een van de partijen de rechter vraagt om een andere partij in vrijwaring op te roepen.Nadat de partijen in het incident hun conclusies hebben ingediend wordt eerst door de rechter een beslissing genomen voordat de oorspronkelijke procedure weer gaat lopen.

incidenteel geïntimeerde respondent to the cross-appeal

A cross-appeal is a request filed by an appellee requesting that a higher court review a decision made by a lower court. The difference between an appeal and a cross-appeal is essentially arbitrary and dependent only on who filed the request for a higher court’s review first. The first party to file is called the petitioner or appellant, and its request for review is an appeal. If an opposing party (called the respondent or appellee) also wishes to request review of a lower court’s decision, that request is called a cross-appeal.

inklaring inward clearance
inleidende dagvaarding original writ of summons; initiating writ of summons

The majority of Dutch lawsuits are initiated by serving a writ of summons. In complex cases, there may be more than one dagvaarding issued, in which case the original dagvaarding is referred to as the Inleidende Dagvaarding [Original Writ of Summons].

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.