Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
E101 verklaring E101 certificate
echtgenote wife
economisch meeste voordelige aanbieding moest economically advantageous tender; MEAT
eenzijdige expertise single expert report

In an insurance context.

eerste instantie court of first instance
eigendom ownership
eindarrest final judgment
eis in reconventie counterclaim

Counterclaim filed by the defendant in response to the ‘conclusive van eis’.

eiser tot cassatie appellant in cassation
enige erfgenaam sole heir; sole and only heir

‘Sole and only heir’ appears often.

e.r. deductible

Abbreviation for: eigen risico

efdienstbaarheden easements
erfpacht leasehold
eigen risico deductible

Abbreviation: e.r.

executoriaal beslag attachment/seizure in exectuion; seizure under foreclosure; execuroty seizure; executory attachment

Bij beslag wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is in de praktijk beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.

executoriaal beslag garnishee order

wanneer executorial beslag wordt gelegd – if a garnishee order is issued for … EU Lex gives it as: ‘garnishee order’ (a garnishee order is served….)

expertise expert visit
expertise expert investigation; expert visit

In an insurance context.

expertise expert investigation
exploot writ of summons

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.