Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
kamer van koophandel en fabrieken chamber of commerce and industry
kandidaat-gerechtsdeurwaarder candidate civil-law notary

Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder is, na het afronden van zijn opleiding voor het eerste jaar werkzaam in de praktijk. Stagiairs, die in het kader van hun opleidingsstage, ambtshandelingen verrichten, worden ook kandidaat-gerechtsdeurwaarder genoemd. Na het eerste jaar werken in de praktijk, wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder. De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten.

kandidaat-notaris candidate civil-law notary; junior civil-law notary

Important to call the notary a ‘civil-law’ notary.

kantongerecht cantonal court
kinderbijslag child benefit
koninklijk besluit Royal Decree
koopovereenkomst purchase agreement
kortgeding summary proceedings; interlocutory proceedings; interim proceedings; preliminary relief proceedings

In The Netherlands, summary or interlocutory proceedings are proceedings that are dealt with in simplified form, where a party needs a court ruling quickly due to the urgency of the matter.

kruisjescontract contract with clause options
kwaliteitsrekening (notarial) escrow account
kwijting release; acceptance form; settlement agreement; form of acceptance

In an insurance context.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.